Historie: Bouw Kantine 1979

1979: Kleedgelegenheid SP.Rekken feestelijk ingewijd !

Vrijdag 16 november 1979 werd de uitbreiding van de kleedgelegenheid, annex  kantine op het sportpark ’t Asterloo , in gebruik  bij Sp Rekken, nagenoeg afgerond.  Het bestuur bood alle “bouwers” een feestavond aan in de kantine. De feestavond werd geopend door de heer Johan Weenink, voorzitter van de club. In zijn openingswoord memoreerde hij de toch lange weg naar de totstandkoming van dit complex. Via Henk Geesink, Toon Kerkemeyer en  Chris Wetter kwam het plan eindelijk tot uitvoering gereed. Toen ook de bouwvergunning en de financiële medewerking van de gemeente Eibergen waren geregeld kon tot uitvoering worden over gegaan. Gezien de beschikbare financiële middelen was uitvoering toch nog een moeilijke opgave. De heren Johan Temmink en Jan Rhebergen boden hun diensten aan voor de uitvoering onder voorwaarde dat zij “blanco mandaat”verkregen. “Dat hebben zij gekregen”, aldus de heer Weenink, “wij zijn niet teleurgesteld”. Onder leiding van genoemde heren kwam in verrassend korte tijd de uitbreiding tot stand, vooral en mede dank zij de medewerking van zeer velen. Namens het bestuur bood de voorzitter de heren Temmink en Rhebergen een geschenk aan en uiteraard hun echtgenotes bloemen, daarin de erkentelijkheid tot uitdrukking brengend aan alle medewerkers. In die zelfde huldiging werden ook betrokken Jan en Line Lubbers. Zij waren altijd aanwezig. Er ontbrak nog iets aan het gebouw en hij nodigde Toon Kerkemeyer uit daar nu iets aan te doen. De heer Kerkemeyer  nodigde iedereen uit hen naar buiten te vergezellen. Mevrouw Lubbers plaatste toen een herinneringssteen waarbij zij uiteraard werd geassisteerd door haar man.  (bron: onze gids eibergen)

 

Gerelateerde berichten

Leave a Comment