Vertrouwens contact persoon

De vertrouwens-persoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen (spelers, ouders, vrijwilligers en toeschouwers) binnen SP.Rekken die te maken heeft met (seksuele) intimidatie en/of ongewenst gedrag. Ook kunnen pesterijen en discriminatie – verbaal of via social media – aanleiding zijn voor een gesprek met de vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De klachten over ongewenst gedrag binnen SP.Rekken  worden door de vertrouwenspersoon zorgvuldig en op een respectvolle manier behandeld.
Voor contact Nienke van der Luyt ook te bereiken via persoonlijk mailadres:  VCP@sprekken.nl

Voor meer informatie klik:  Vertrouwens contact persoon