Ouders langs de lijn

Hallo ouders.

Fijn dat jullie er zijn en interesse tonen voor jullie kinderen. Hoe meer publiek hoe beter. Voetballen maakt een onderdeel uit van de leefwereld van uw kind. Om er voor te zorgen dat het rond en op de velden allemaal prettig verloopt, hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld. Het zou prettig zijn (voor de kinderen) als deze worden nageleefd:


– Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee

– Wees enthousiast, stimuleer je zoon of dochter en de medespelers.

– Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.

– Laat het coachen over aan de trainer.

– Blijf altijd positief, juist bij verlies.

– Wordt niet boos, de volgende keer beter.

– De scheidsrechter doet zijn best, bemoei je niet met zijn beslissingen.

– Gun je kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg.

– Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal.

– Als je kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.

– Wil je met voetbal en/of kinderen bezig zijn, meld je dan bij de jeugdcommissie. Wij zitten te springen om vrijwilligers.