Bestuur & Commissies

Dagelijks Bestuur

Het algemeen bestuur van Sp. Rekken

Het algemeen bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en door de commissie-voorzitters en bestaat uit 9 personen. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de vereniging.
Elke commissie heeft zijn eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden zoals dit is beschreven in het beleidsplan:

" SP.Rekken in de 21 ste eeuw "

Dagelijks Bestuur

Zij zijn verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de club. Heeft u vragen over deze zaken kunt u contact opnemen met een van deze personen of neem contact op met SP.Rekken via  info@sprekken.nl

Voorzitter:
Hans Onstein
Tel: 0545-475991 /06-12038533

Secretaris:
Wouter Grooters
Tel:

Penningmeester:
Josien Ten Thije
Tel: 06-82384108

Overige functies

Accommodatie:
Vacant

Sponsoring/Reclame:
Jan Giesbers
tel: 0545-431584

Activiteiten:
Thea te lintelo
tel: 0545-431584

PR-Website commissie:
Jorik Reijerink / Ewout Buunk
website@sprekken.nl

Technische Commissie

Bram Rhebergen

Wedstrijdsecretaris senioren:  Joep Peters
Mail: wedstrijdsecretariaat@sprekken.nl

Scheidsrechters commissie

Binnen het bestuur van de club is er ook een afdeling met betrekking tot de arbitrage van wedstrijden. De scheidsrechterscoördinator is Paul Nijhof. Hij is verantwoordelijk voor de aanstellingen van scheidsrechters bij wedstrijden van SP Rekken.  Helaas is er een groot tekort aan scheidsrechters bij de club. Lijkt het je leuk om eens te fluiten bij SP Rekken? Of wil je graag een basisopleiding voor scheidsrechter volgen? Stuur snel een mail naar info@sprekken.nl en hij regelt dat je aan de slag kunt! Uiteraard kunt u voor vragen, klachten en verdere informatie altijd bij hem terecht.

Scheidsrechterscoördinator Senioren / Junioren:

Paul Nijhof

Jeugdcommissie

Mail:   Jeugdbestuur@sprekken.nl

Jeugdbestuur:
Nick van der Luyt
Eric Diepenmaat
Erik de Groot

Jeugd-wedstrijdsecretaris
Paul Nijhof
Tel: 0545-431746
@: p.nyhof@upcmail.nl

Technisch coördinator

Pupillen/Junioren – Waldo Rhebergen