Jeugd

Jeugdvoetbal Sp. Rekken

In het seizoen 2023-2024 spelen we met de volgende teams in de competitie:

JO-19
JO-15
JO-13
JO-11
JO-09
JO-07

Pupillen voetbal Rekken

Het jeugdvoetbal in Rekken zit helaas in een wat mindere periode om zodat we helaas wat jeugdteams missen voor een goede doorstroming. We proberen de indeling zo goed mogelijk te doen maar er moeten lastige keuzes worden gemaakt.  De kwaliteit van trainingen wordt steeds beter. Hieronder zullen we proberen uit te leggen welke ontwikkelingen bij de pupillen in Rekken het jeugdbestuur wenst uit te voeren.

Jeugd Beleidsplan

Alvorens iets te vertellen over de ontwikkelingen, eerst iets over het document wat de basis binnen de jeugd van Rekken is: het jeugdbeleidsplan. Reeds vele jaren hanteren we bij de jeugd dit beleidsplan. Deze is destijds unaniem aangenomen en elk jaar lopen we tegen consequenties aan die dit jeugdplan met zich meeneemt.

Een belangrijk item binnen het jeugdbeleidsplan is de ontwikkeling van de individuele voetballer; in de E en F teams dient te worden getraind en gecoacht op techniek en niet zozeer op tactiek en al helemaal niet op fysiek. In de D ligt nog steeds de nadruk op techniek, maar wordt het tactische aspect meer belicht.

Dit plan sluit bovendien naadloos aan bij het Masterplan van de KNVB en de jeugdontwikkelingsstrategie van de Graafschap, waar Sportclub Rekken een convenantpartner van is. Het trainen en coachen op vooral techniek kan als consequentie hebben dat de uitslagen van wedstrijden bij deze teams minder positief zijn; dit neemt zowel het hoofd- als het jeugdbestuur voor lief. Wij kijken immers naar de lange termijn en dit houdt in dat we de spelers zo goed mogelijk willen maken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat personen niet eens zijn met dit beleidsplan; tijdens de ledenvergadering is er de mogelijkheid om veranderingen hiervoor aan te dragen.

Ouders langs de lijn

Praktisch elke zaterdag zijn leden van het jeugdbestuur aanwezig bij de thuiswedstrijden van de pupillen. Een positief punt wat opvalt is de betrokkenheid van de ouders langs de lijn en dit willen we graag zo houden. Iets wat het jeugdbestuur graag ziet is dat het voetbalinhoudelijke coachen wordt overgelaten aan de trainers en leiders; zij staan namelijk wekelijks door weer en wind op het veld tijdens trainen en wedstrijden en weten waar ze op moeten coachen. Bovendien is het niet bevorderlijk voor een speler als hij/zij tegenstrijdige aanwijzingen krijgt.

Indien een ouder aanmerkingen heeft op trainers en/of leiders, dan kan hij/zij deze na afloop kenbaar maken aan de trainers en leiders. Zij zullen dan proberen uit te leggen waarom zij bepaalde beslissingen nemen.

Ook het roken langs de lijn van zowel ouders als trainers zou het jeugdbestuur graag willen veranderen; binnen de jeugdleiders en –trainersgroep is het al gelukt om dit geheel uit te bannen. Zowel ouders als trainers/leiders hebben een voorbeeldfunctie en het lijkt ons niet gewenst dat kinderen dit voorbeeld overnemen. Daarom willen we alle ouders vragen om het roken langs te lijn te beperken of (beter nog) op te geven.

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar het jeugdbestuur begint rond de wintermaanden met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. In het volgende seizoen willen we nog meer de nadruk leggen op het beleidsplan en deze verder uitrollen. Dit houdt in dat de trainers en leiders hier verder in geschoold en begeleid zullen worden.

Ook voor de indelingen van de teams heeft dit gevolgen; bij het maken van de indelingen zal meer worden gekeken hoe ver een speler zich heeft ontwikkeld en minder naar sociale aspecten als vriendschappen en leeftijd. Het kan daarbij gebeuren dat spelers die nu bij elkaar in het team spelen, volgend jaar worden verdeeld. Dit is noodzakelijk om binnen teams overeenkomstige kwaliteiten te hebben, zodat specifieker kan worden getraind en spelers op termijn betere voetballers worden.