Algemene Ledenvergadering SP.Rekken

Aan de leden van Sp. Rekken,
Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 26 oktober 2021 in de kantine van Sp. Rekken. Aanvang 20.00 uur.”

Agenda Algemene Ledenvergadering
26 oktober 2021
1. Opening vergadering
2. Vaststelling notulen 21-10-2019
3. Verslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie (Emiel Eiting, Maikel Giesbers)
6. Verkiezing leden kascommissie
7. Vaststelling begroting 2021 – 2022
8. Club van 100
Pauze
9. Kledingfonds
10. Verkiezing bestuursleden
* Hans Onstein aftredend en niet herkiesbaar. Ruud Brinkers wordt voorgedragen als opvolger (tegenkandidaten kunnen zich tot 2 uur voor de vergadering melden).
* Irene Hagens aftredend en niet herkiesbaar, functie vacant.
10. Leden van verdienste/ere-leden en jubilarissen
11. Onderhoud (opvolging Henk Roossink)
12. Samenwerking (DCR)
14. Mededelingen
15. Rondvraag
16. Sluiting

 

 

Gerelateerde berichten

Comments are closed.