Historie: SP.Rekken 50 jaar

Volgend jaar viert SP.Rekken het “50 jarig ”  bestaan …Opgericht  15 juni 1970 !   We gaan dus maar eens terug naar de begin jaren 70 met het nieuws uit de mededeling blaadjes. De luchtfoto is uit 1973 met rechts het eerste voetbalveld van SP.Rekken
Eerste mededeling blaadje augustus 1971. In het eerste exemplaar wordt tevens de uitnodiging voor een vergadering in café Kerkemeyer. Sp Rekken is dan een jaar onderweg met 2 senioren- en 2 juniorenteams.    Natuurlijk moet er dan nog veel overlegd en vergaderd worden om alles gestroomlijnd te laten verlopen. Alle namen van leden en spelers staan er in en de bedoeling om het jaar 1971/1972 met 3 senioren-, 2 junioren- en 1 pupillenteam te starten.  Ook de namen van het bestuur met hun taken worden genoemd.

In nummer 2 staat een wedstrijdverslag in rijm, de contributie wordt besproken en verslagen van de elftallen staan vermeld en de eerste leden die bedanken worden genoemd. Tevens zijn er aanwijzingen dat er een speelveld komt bij de Berkel want nu spelen ze nog op het voetbalveld van de Rekkensche Inrichtingen bij paviljoen Leemcule waar Henny van Doorn ass.hoofd is, later als zijn loopbaan bij vv.Oldenkotte er op zit wordt hij lid van Sp Rekken en wordt hij trainer van de pupillen van Sp Rekken.

Wim Boevink werkt op de administratie van de RI samen met Frits Koeslag en samen verrichten ze veel werkzaamheden voor de club. Financieel Directeur is Johan Weenink, die later voorzitter van Sp Rekken wordt.

Frits typt en bezorgt alles, ook in Haaksbergen waar leden wonen. Op zijn cursus MBA 1 zit hij naast de bekende scheidsrechters Siem Wellinga en Jaap Uilenberg. Na de cursus brengt hij de opstellingslijsten naar de 3 café’s, Hagens, Kerkemeyer en Rotering en zo wordt het altijd na twaalven als hij het bed ziet. Al met al een hele klus en zeker als er in de bestuursvergaderingen besloten wordt dat er andere spelers opgesteld staan want dan moet alles weer in de goede volgorde getypt worden.

In nummer 3 staat vermeld dat begonnen is met het aanleggen van het veld en tevens een uitnodiging voor een extra vergadering en dat het ledental boven de 100 staat.

Mededelingen SP.Rekken 1971-1972:

Mededeling no.1

Mededeling no.2

Mededeling no.3

 

Gerelateerde berichten

Comments are closed.