Koninginnedag toernooi 2013

Net als in de voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een 7 tegen 7 voetbaltoernooi georganiseerd op 30 april bij Sp. Rekken. Er moet minstens  1 dame in het veld staan en er mogen maximaal 4 competitie spelers meedoen. Er kunnen maximaal 18 teams deelnemen. Er hebben zich nu 13 teams opgegeven. Wie nog mee wil doen, moet zich dus snel opgeven. Dat kan alleen schriftelijk middels een inschrijfformulier bij Jan Giesbers.  Meer info …

Beste sportvrienden en -vriendinnen.

 Dit jaar wordt het voorlopig laatste Koninginnedagtoernooi gehouden bij Sp. Rekken. Vanaf volgend jaar organiseren wij het Koningsdagtoernooi. De datum wordt dan 27 april.

 In principe kan iedereen die 14 jaar of ouder is mee doen. Er gelden de volgende regels:

Er wordt gespeeld op een half voetbalveld, met kleine goals en met ploegen van elk 7  spelers/sters.

Alle teams zijn welkom. Wij denken daarbij aan bijv. (wagen)buurten, families, bedrijven, vrienden, etc. Er wordt in 1 klasse gespeeld.

Per team mogen er maximaal 4 competitie spelers meedoen. Bovendien moet er tenminste 1 dame meedoen.

Er wordt van uitgegaan dat een ieder die deelneemt aan de wedstrijden:

  • scheenbeschermers draagt.
  • geen  alcohol drinkt wanneer er daarna nog moet worden gespeeld.

 

Zie voor de overige regels het reglement.

Er wordt dus dit jaar voor het laatst om de Koninginnebokaal Rekken gespeeld. Natuurlijk wordt er ook dit jaar weer een krat bier verloot onder de deelnemende teams.

We beginnen om 12.00 uur met de wedstrijden.

Het inschrijfgeld bedraagt EURO 20,00 per team en moet worden voldaan voor aanvang van het toernooi.

Wij kunnen niet meer dan 18 teams plaatsen. Geef je zo snel mogelijk op. Een team geldt als opgegeven wanneer onderstaand opgave-formulier is ingeleverd bij Jan Giesbers. Opgave is mogelijk tot uiterlijk DONDERDAG 25 APRIL 2013.

 

 

OPGAVE FORMULIER  KONINGINNEDAGTOERNOOI 2013.

 

Naam team: ………………………………………………….

 Opgegeven door: …………………………………………..

 Datum: ……………………………..