Geen glas langs de lijn

Beste Sportclub Rekken leden en andere bezoekers van ons sportcomplex.

Wellicht ten overvloede, maar het is volgens de KNVB reglementen(zie onder) uit het oogpunt van veiligheid verboden non-alcoholische dranken in glas of blik buiten het terras van de kantine te nuttigen. Tevens is het niet toegestaan om alcohol(zowel in glas, plastic als kunststof) ergens anders dan in de kantine of het terras voor onze kantine te nuttigen. Met het terras van de kantine wordt bedoeld: Alle verharding wat onder het dak van de kantine ligt.

In dezelfde regelementen van orde staat tevens dat het verboden is om tijdens de wedstrijden binnen de omheining van het veld te staan.  Spreek elkaar aan op overtreding van deze reglementen en help ons om boetes(minimaal €250,-) of erger (punten in mindering) te voorkomen.

LET OP! Eventuele financiele consequenties voor de club kunnen verhaald worden op de overtreder.

Het bestuur

————————————————————————————————————————

drank

 

 

1. Verkoop van dranken

a. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan.

b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Onder een afgebakend terras wordt verstaan:  Vaste afbakening: De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de doorgang voor zowel voetgangers als ander verkeer (denk aan hulpdiensten, maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft. Een vaste afbakening kan bijvoorbeeld zijn een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of een aangebrachte niet verwijderbare duidelijk visueel waarneembare grenslijn.Een mobiele afbakening kan zijn: bloembakken of verplaatsbare palen. Genoemde voorbeeldenmoeten onderling deugdelijk verbonden zijn. De minimale afstand tussen veld inclusief uitlopen en terras moet anderhalve meter bedragen. Het terras mag maximaal aan één zijde van een veld gelegen zijn. De voetbalvereniging die gebruik maakt van het afgebakende terras is verantwoordelijk voor het in stand houden van de afbakening.

 

 

Gerelateerde berichten

Leave a Comment