Agenda ledenvergadering

Aan de leden van Sp. Rekken,

Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 26 oktober 2015  in de kantine van Sp. Rekken. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen vergadering dd. 27 oktober 2014
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Vaststelling en goedkeuring begroting 2015/2016
 7. Verkiezing leden kascommissie
 • Aftredend: Thea te Lintelo
 • Nieuwe leden voor 2015/2016: Wouter Rexwinkel & Fred Roossink
 • Benoeming reserve lid
 1. Contributie
 2. Verslag Stichting Vrienden van Sportclub Rekken
 3. Verslag Stichting Sportclub Rekken
 4. Introductie Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
 5. Scheidsrechterstekort
 6. Mededelingen
 7. Verkiezing bestuursleden
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Chantal Veldhuis (Penningmeester)
 • Het bestuur heeft (nog) geen kandidaat gevonden voor opvolging
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Henkjan Slotboom (Accomodatie & materiaal)
 • Het bestuur heeft (nog) geen kandidaat gevonden voor opvolging
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Schepers (Jeugd)
 • Het bestuur heeft (nog) geen kandidaat gevonden voor opvolging
 • Overleden bestuurslid: Harry Korten (Senioren)
 • Het bestuur heeft (nog) geen kandidaat gevonden voor opvolging
 • Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Ieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur,

Jochem Aarnink

Gerelateerde berichten

2 Thoughts to “Agenda ledenvergadering”

 1. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: sprekken.nl/2015/10/19/agenda-ledenvergadering/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: sprekken.nl/2015/10/19/agenda-ledenvergadering/ […]

Leave a Comment