Nieuwe website is online!

Het is zover! de nieuwe website is daar. Met deze nieuwe start hopen we een meer complete site voor jullie neer te zetten. De site is gebruikersvriendelijker en makkelijker te onderhouden. Hierdoor hopen we dat de site actueler en overzichtelijker is. Een aantal punten van verandering:

Heeft u nog opmerkingen over de site? of nog ideeën voor verbetering? Laat uw mening dan achter op de “Wat mist u nog” pagina.

 

Gerelateerde berichten

Leave a Comment