Aanmelding lidmaatschap

Volledig invullen: Aanmelding lidmaatschap SP Rekken

Uw Achternaam (verplicht)

Uw Roepnaam (verplicht)

Uw Voorletters (verplicht)

Uw Geboortdatum ddmmjjjj (verplicht)

Uw Geslacht M/V (verplicht)

Uw Nationaliteit (verplicht)

Uw Straat/huisnummer (verplicht)

Uw Postcode (verplicht)

Uw Woonplaats (verplicht)

Uw Telefoonnummer vast/mobiel 10-cijfers (verplicht)

Uw Email-adres (verplicht)

Competitiespeler JA/NEE (verplicht)

Uw IBAN-Bankrekeningnummer (verplicht)

KNVB bondslidnummer (vorige vereniging)

Datum van inschrijving ddmmjjjj (verplicht)

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt SP Rekken of u akkoord gaat met het plaatsen van foto’s van u op de website van SP Rekken ( denk aan elftalfoto’s en wedstrijdbeelden)

JaNee

Een voetbalseizoen loopt van 1-juli tot 30 juni. Afmelden kan op elk moment, echter contributie wordt
tot eind van het seizoen in rekening gebracht.

SP Rekken int de contributie via automatische incasso. Door invulling en verzending van dit formulier, machtigt u SP Rekken, om per kwartaal, de contributie via automatische incasso van de hierboven ingevulde bankrekening af te schrijven.

De gegevens vermeldt op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van SP Rekken in verband met alle verenigingsactiviteiten.

Door verzending geeft men toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in
verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee akkoord te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.

Nog vragen/opmerkingen ?