Sp. Rekken is een amateur club die gesponsord wordt door vele bedrijven en organisaties. Door deze sponsoring kan in een klein dorp als Rekken toch zo’n prachtige voetbalclub bestaan. Tegenwoordig kan een sportvereniging niet meer zonder sponsoring en zijn de sponsorinkomsten van structureel belang voor een financiëel gezonde vereniging.

Bij Sp. Rekken kennen we de volgende vormen:

Veld-reclame:
Deze sponsors kopen een reclamebord om het hoofdveld en zijn eigendom van het bord.
Jaarkijks betalen zij een bedrag per meter, Sp. Rekken zorgt ervoor dat het bord wordt opgehangen en schoongemaakt.

Shirt-reclame:
Alle seniorenelftallen, de dameselftallen en de jeugd A1, B1, C1 en D-pupillen spelen in  kleding met op het shirt de naam van de sponsor.

Advertenties:
Deze advertenties staan in het clubblad van Sp. Rekken “De Voorzet” met in september een huis aan huis editie.

Natuurlijk zijn de jaarlijkse acties ook nog een bron van inkomsten voor Sp. Rekken.
De potgrondactie en de oliebollenactie waarbij de helpende hand van de leden hard nodig is.
Denkt u erover om ook sponsor te worden? Heeft u vragen over sponsoring bij Sp. Rekken?
Dan kunt u contact opnemen met:

Gonny Mellink
Holterweg 2
7157 AH Rekken
Tel: 0545-431509

Like ons op Facebook

Login